© Christer Rasmusson Onslunda 2012-2019 foto och text på dessa hemsidor
Senast uppdaterad 2019-02-21
SPF Seniorerna Klubb67 Tomelilla SPF-Klubb67-Tomelilla
Pensionärsföreningen SPF Klubb 67 i Tomelilla
VILL DU HA DIREKTINFORMATION OM VÅRA RESOR?
Meddela i så fall mailadress till resegruppen, Gunnar Sallstedt, gunnar@sallstedt.se
Då får du via gruppmail information direkt när vi har nya resor på gång och vi kan
enkelt nå dig med information om en resa du anmält till!
Resegruppen

SPF Seniorerna Klubb 67 har årsmöte 21 februari 2019 kl.14.00 i Teaterhallen Folkets Park.
Välkomna! Styrelsen
Följande ärenden senaste datum för inlämning till:
Avsägelse styrelseuppdrag och funktionärsåtaganden 31 december till Bernt Kellgren Malmövägen 98 A, 273 97 Tomelilla.
Motioner 7 februari 2019 till Lars Carlstedt Långgatan 18 , 273 31 Tomelilla.
Ny resa 2019 Nordvästra Skåne 28 maj. Anmälan från den 15 februari.
Handlingar