© Christer Rasmusson Onslunda 2012-2019 foto och text på dessa hemsidor
Senast uppdaterad 2019-06-15
SPF Seniorerna Klubb67 Tomelilla SPF-Klubb67-Tomelilla
Pensionärsföreningen SPF Klubb 67 i Tomelilla
VILL DU HA DIREKTINFORMATION OM VÅRA RESOR?
Meddela i så fall mailadress till resegruppen, Gunnar Sallstedt, gunnarolill@sallstedt.se
Då får du via gruppmail information direkt när vi har nya resor på gång och vi kan
enkelt nå dig med information om en resa du anmält till!
Resegruppen

"Resan NV Skåne den 28 maj är fullbokad och med reservlista. Det finns nu möjlighet att göra exakt samma resa onsdagen den 19 juni. Sex medlemmar från Tomelilla har valt att resa detta datum i stället för den 28 maj och det finns gott om platser. Ny resa 12 september till Karlskrona skärgård med båttur finns nu att anmäla till. Läs mer under resor där ni också hittar aktuella teaterresor och en 5-dagars resa till Bohuslän med besök i Oslo som går att anmäla till."