© Christer Rasmusson Onslunda 2012-2019 foto och text på dessa hemsidor
Senast uppdaterad 2019-03-12
SPF Seniorerna Klubb67 Tomelilla SPF-Klubb67-Tomelilla
Pensionärsföreningen SPF Klubb 67 i Tomelilla
VILL DU HA DIREKTINFORMATION OM VÅRA RESOR?
Meddela i så fall mailadress till resegruppen, Gunnar Sallstedt, gunnarolill@sallstedt.se
Då får du via gruppmail information direkt när vi har nya resor på gång och vi kan
enkelt nå dig med information om en resa du anmält till!
Resegruppen

NYTT!
En dagsutflykt med buss till
Hönsalottas Luffarmuseum, Boda glasbruk,
sker tisdag 16 april. Det blir endast besök på museet! Info finns nu under Resor.
OBS att det är rätt kort anmälningstid!
Ni som redan intresseanmält behöver inte anmäla er igen!