© Christer Rasmusson Onslunda 2012-2019 foto och text på dessa hemsidor
Senast uppdaterad 2019-11-12
SPF Seniorerna Klubb67 Tomelilla SPF-Klubb67-Tomelilla
Pensionärsföreningen SPF Klubb 67 i Tomelilla
VILL DU HA DIREKTINFORMATION OM VÅRA RESOR?
Meddela i så fall mailadress till resegruppen, Gunnar Sallstedt, gunnarolill@sallstedt.se
Då får du via gruppmail information direkt när vi har nya resor på gång och vi kan
enkelt nå dig med information om en resa du anmält till!
Resegruppen

Information
från
Skånetrafiken
Ny julresa till Tyskland och Schwerin 26-28 november går att anmäla till.
Mer information om båda dessa resor finns under resor."
"Nytt under Resor: Vellingeblomman med Kiviks Taxi (bara Tomelilla) måndag 2 december. All info finns under Resor"