© Christer Rasmusson Onslunda 2012-2019 foto och text på dessa hemsidor
Senast uppdaterad 2019-12-18
SPF Seniorerna Klubb67 Tomelilla SPF-Klubb67-Tomelilla
Pensionärsföreningen SPF Klubb 67 i Tomelilla
VILL DU HA DIREKTINFORMATION OM VÅRA RESOR?
Meddela i så fall mailadress till resegruppen, Gunnar Sallstedt, gunnarolill@sallstedt.se
Då får du via gruppmail information direkt när vi har nya resor på gång och vi kan
enkelt nå dig med information om en resa du anmält till!
Resegruppen

Information
från
Skånetrafiken
"Nya utfärder 2020 finns nu under resor. Bl.a. Casinorevyn i Hässleholm och musikalen Fantomen på Operan på Kristianstad teater."
Inför årsmötet den 27:de februari 2020 kl 14.oo i Teaterhallen i Tomelilla.
Avsägelser "Föreningsuppdrag" lämnas senast den 7:e januari 2020 till Bernt Kellgren, Malmövägen 98 A, 273 97 Tomelilla.
Motioner lämnas senst den 14:de januari till Lars Carlstedt, Långgatan 18, 273 21 Tomelilla.
God Jul och Gott Nytt År
önskas alla medlemmar