Inbjudningar från andra
SPF-klubbar
Ekdal Hot Four
Medborgarhuset i Smedstorp
18 september kl 17.oo
Anmälan till Lars Carlstedt 0734 20 26 10 el.0417-121 82
eller Hanna-Karin Person 0417-131 06 el.0702 23 18 10
Mera info klicka här