Kommande aktiviteter
Alla Medlemmar hälsas
välkomna.
SPF Seniorerna Klubb 67 har årsmöte 21 februari 2019 kl.14.00 i Teaterhallen Folkets Park.
Välkomna! Styrelsen

Följande ärenden senaste datum för inlämning till:
Avsägelse styrelseuppdrag och funktionärsåtaganden 31 december till Bernt Kellgren Malmövägen 98 A, 273 97 Tomelilla.
Motioner 7 februari 2019 till Lars Carlstedt Långgatan 18 , 273 31 Tomelilla