Kommande aktiviteter
Alla Medlemmar hälsas
välkomna.
23/5 Fyledalen, samåkning från Lidls parkering: Promenad, grillning, fågelskådning.
Samling 13.30 Lidls parkering.
Grillplats: Där gamla tegelbruket låg.
Där finns grillar mm.
Medtag dock om möjligt stolar samt fika.
Mer info senare.