Presentation

Placeholder Picture

SPF i Tomelilla bildades 1967. Därav namnet SPF Seniorerna Klubb67. Föreningen har idag ca 212 medlemmar.
verksamheten består dels av månadsträffar (se program) som oftats avhålles i Lavendelsalen på Byavången
i Tomelilla.
Föreningen har även utfärder några gånger om året samt anordnar Sommardansen på Bäckavallen i Spjutstorp.

Vad är SPF?
SPF Seniorerna är en politiskt oberoende organisation som påverkar regering och riksdag men också landsting och kommuner med sakliga argument och fakta. Det gäller naturligtvis seniorfrågor som exempelvis ekonomi, boende, hälsa, vård och omsorg. Pensionernas utvecklingstakt måste öka. Det ska finnas pensionärsråd i kommuner och landsting. Det ska också vara en självklarhet med valfrihet i fråga om boende och i fråga om rätten till vård och omsorg på äldre dagar.

Medlemsskap?
Medlemskap beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag, den som fyllt 61 år eller den som är gift eller sambo med medlem. Beviljat medlemskap gäller i enbart en SPF-förening. Medlemskapet gäller från den dag medlemsavgiften är betald.
Önskar Du bli medlem hos Klubb 67 kontakta någon i styrelsen (se Styrelsen)
.


Åter startsidan