Vi reserverar oss för programändringar.

Läs gärna "Händer idag"

Annons i YA begränsas till lördagen som följer tre veckor innan datum för årsmötet äger rum 2019.

På följande platser finns
INFOPÄRMAR SPF SENIORERNA KLUBB 67

1. Månadsmöten 2. Bibliotekets läsrum( innanför entrédörren till höger på bokhyllan mot MöbelHanson) 3. Byavångshemmets cafeteria Kryddan (bokhyllan)

Deltag i våra aktiviteter!
Möten - Utflykter - Promenader - Boule - Gymnastik - Danser - Kortspel


Vårens-och sommarens program 2019

21/2 Kl. 14.00 Årsmöte i Teaterhallen Folkets Park med information av politiker:
Kommunchef Britt-Marie Börjesson, Kommunstyrelseordförande Per- Martin Svensson och Kommunfullmäktigeordförande Christer Yrjas

28/3 Kl.14.00 Byavångshemmet Anhörigstöd och Demensteamet

25/4 Kl.14.00 Byavångshemmet Patrik Nilsson, trubadur och underhållare

23/5 Fyledalen, samåkning från Lidls parkering: Promenad, grillning, fågelskådning.
Mera info senare.

6/6 Nationaldagen Mer info senare.

28/6 Dans Bäckavallen.

18/7 Tomelilla Sommarmarknad

Höstens program 2019

29/8 Kl.14.00 Byavångshemmet Lars Bejmar med sångerska Emma Mehler:
"Musikanter och musikaler"

26/9 Kl.14.00 Byavångshemmet Birthe Eriksson: "Huskurer och goda råd"

Kl.14.00 Kyrksöndag i Församlingshemmet Mer info senare.

24/10 Tomelilla Mikaelimarknad

31/10 Kl.14.00 Byavångshemmet Röda Korset

28/11 Kl.14.00 Byavångshemmet Styfva Hattar Mässingssextetten från Sjöbo spelar brunns- och populärmusik.

11/12 Onsdag Kl.14.00 Byavångshemmet Luciafirande