Program våren 2018
Vi reserverar oss för programändringar.

Läs gärna "Händer idag"

Annons i YA begränsas till lördagen som följer tre veckor innan datum för årsmötet äger rum 2019.

På följande platser finns
INFOPÄRMAR SPF SENIORERNA KLUBB 67

1. Månadsmöten 2. Bibliotekets läsrum( innanför entrédörren till höger på bokhyllan mot MöbelHanson) 3. Byavångshemmets cafeteria Kryddan (bokhyllan)Deltag i våra aktiviteter!
Möten - Utflykter - Promenader - Boule - Gymnastik - Danser - Kortspel


SPF Seniorerna Klubb 67 har årsmöte 21 februari 2019 kl.14.00 i Teaterhallen Folkets Park.
Välkomna! Styrelsen

Följande ärenden senaste datum för inlämning till:
Avsägelse styrelseuppdrag och funktionärsåtaganden 31 december till Bernt Kellgren Malmövägen 98 A, 273 97 Tomelilla.
Motioner 7 februari 2019 till Lars Carlstedt Långgatan 18 , 273 31 Tomelilla