SPF Seniorerna Klubb 67 hade den 10 december ett samkväm i Regnbågen Folkets Park.
I samband med att människor samlades och drack glögg lyssnade man till stämningsfull julmusik.
Ordföranden Lars Carlstedt välkomnade 34 medlemmar som sedan njöt av ett hemlagat ”Minijulbord” bestå- ende av olika sillinläggningar och diverse annat kallskuret. Därefter intogs varma rätter som hör julbordet till. Emellan ätandet sjöngs en del traditionella julsånger som allsång. Ris à la Malta med saftsås, godis av olika slag, kaffe, te och pepparkakor dukades till sist fram. Plötsligt gjorde Luciatåget entré med sina fina röster som förgyllde tillvaron med vackra julsånger och dikter. Sedan följde lotteridragningen.
Lars Carlstedt tackade Styrelsen och övriga närvarande för året som gått samt för en trivsam samvaro under eftermiddagen. Ett stort tack för god förtäring och service riktades till Kökspersonalen.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare


SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla hade Månadsmöte den 26 november i Tomelilla.
Ett 50 deltagare hälsades välkomna av Ordföranden Lars Carlstedt. Mötesvärd var bostad IDA’. Ida Nilsson kommer till ett Månadsmöte längre fram för att presentera det planerade kooperativa boendet som ska byggas
vid Andgartstomten och som Ida har hand om.
Föredragningslistan godkändes.
Christer Rasmusson hälsades välkommen av Kent Persson. Christer skulle ta oss med på en 5-dagars resa från New York. Resan gjordes i mars månad. Temperaturen pendlade mellan plus 4 grader till minus 4 grader. Flyget gick från Köpenhamn via England, Irland, Canada med landning på Newarks flygplats. På Manhattan där det gamla World Trade Center låg med de två tvillingtornen ligger Saint Paulis kyrka där volontärer finns till hands och tar emot tillströmmande människor. Det nya World Trade Center är uppbyggt kring resterna av det raserade gamla World Trade Center med ett museum som visar bl.a. ett par utbrända brandbilar och där 343 brandsoldater dog. Namn finns på alla 4000 människor som omkom. Vid rundtur på Manhattan då vackert väder rådde hade man fin utsikt från Empire state building. Harlem tidigare ett slumområde är idag ett fint område. Här byggs på höjden med många luftkonditioneringsanordningar utanför fönstren. Domstolen ligger också här. Time Square är alltid mycket upplyst med stora reklamskyltar. I Brooklyn finns många judiska kvarter. Tunnelbanan har flera perronger på samma spår. Säkerhetskontrollen är sträng. Frihetsgudinnan på Liberty Island invigdes 1886 och har 397 trappsteg. Invandrarna kom först till Liberty Ellis Island. Amerika har ingen historia förrän på 1600-talet.Shoppingvaruhuset Macy består av fem våningar. Här finns allt utom kameror. Världens största fotoaffär hittar man på ett annat ställe. Mängder av taxibilar ser man. Privatbilar syns det mindre av p g a parkeringsbrist. Frågor ställdes till Christer innan applåder och tack för en intressant tripp kring New York avslutades.
Kaffepaus med gott tilltugg. Pepparkakor bjöds av Asta Andersson. Plötsligt infann sig en ”Hemlig gäst”. Tomelillas ”Gubbe” allas vår Allan Persson lockade till glada skratt.
Ordföranden fortsatte med Medlemsinfo: Utfärd med Vuxenskolan där många SPF-Seniorer deltog. Ett stopp gjordes vid Stenkrossen i Lund där deltagarna fick prova på att måla Graffitti. Ester Hansson och Ingalill Carlstedt fanns med från Klubb 67.
Vuxenskolan är lyhörd från medlemmarna angående kursintressen. Anmäl dit intresse i första hand till Styrelsen som sedan tar kontakt med SV. En 2-dagarstur anordnas till Ullared. HLR-utbildning pågår inom Klubb 67. 3:dje kurskvällen är fullbokad. Ett 4:de kurstillfälle kan ske. Anmäl dig innan decembers utgång till Lars Carlstedt.
Lucia med ”Minijulbord” 10 december i Teaterhallen. Anmälan senast 1 december till Gunnel Andersson. Tel: 0417- 20267 el.070 368 67 98.
La Paloma, föreställning med reducerat pris för SPF- Seniorerna.
Vid Årsmötet 4 februari 2016 medverkar Sparbanken Skåne.
Österlenhem står för kvarteret Svärdet - ett centralt boende för alla. Finns broschyr att ta del av.
Efter lotteridragningar följde avslutning med Nationalsången.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare
SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla hade Månadsmöte den 29 oktober i Teaterhallen
Ett 50-tal deltagare hälsades välkomna av Ordföranden Lars Carlstedt. Efter godkännande av Föredragnings- listan hälsades Thomas Rosendal välkommen att kåsera kring personliga minnen om sin Far,”Fader Gunnar
från Osby. Thomas Rosendal yngst av fyra syskon blev kallad lille Benjamin av sin ”Fader Gunnar”.
Thomas har jobbat som Socionom, kallar sig Socialchef emeritus numera. Gunnar Rosendal var Kyrkoherde i Osby 30 år och var ledare för kyrklig förnyelse men blev också kontroversiell företrädare för den högkyrkliga väckelsen i Svenska kyrkan.1962 invigdes Gratia Dei som betyder Guds nåd i Kristianstad. ”Fader Gunnar” samlade ihop 3 miljoner kr för att färdigställa Gratia Dei. Detta komplex kände ”Fader Gunnar” som sitt livs
största misstag eftersom syftet med bygget ej gick hem som högkyrkligt centrum. Gunnar Rosendal skrev 70 böcker på skrivmaskin jämte en del lättlästa Glädjeböcker. Thomas har skrivit en ode över sin far. Fadern var
respektingivande samtidigt som han var självironisk och fåfänglig. Alla människor är lika mycket värda. Ingen ska föraktas. I Fastan fastade man. Övrig tid festade man. I samband med konfirmationen fick Thomas ta del av en liten Biktbok som innehöll diverse samvetsfrågor. ”Fader Gunnar” hade förmågan att dra människor till olika arrangemang. Han drog som mest 3000 personer.
”Fader Gunnar” träffade Little Gerhard, Anita Ekberg och deltog i filmen Sten Stensson Från Osby som Nils Poppe medverkade i. Thomas mor var inte av samma syn när det gällde publicitet. ”Fader Gunnar” gillade ej kvinnliga präster. Vigde första nunnan i Sverige sedan 1500-talet. Ett Pågatåg är också döpt till ”Fader Gunnar”. Kalotten som utmärker ”Fader Gunnar” var enligt hans mening endast till för att värma hjässan och motverka reumatism. Thomas Rosendal upplyste om att man kan som pensionär ansöka om en vistelse på Tyringe Kurhotell utan betalning. Nästa tillfälle att ansöka är inför vecka 8.
Stort tack för ett intressant föredrag följt av applåd.
Efter kaffepaus rapporterade Lars Carlstedt från Ordförandekonferensen. PRO och SPF går samman om vacci- nationsprogrammet som handlar om spruta mot Influensa och Lunginflammation som är gratis för Pensio- närer. Rådgör med läkare eller sjuksköterska. Spruta mot Bältros kan fås efter rådgivning på Novakliniken i
Ystad. Telefon till Vaccinationssköterska Ann-Margret Lundin: 0411-796 92.
Önskas Fästingvaccination kontaktas Vårdcentral. Dessa två sistnämnda vaccinationer är inte gratis. Vårfesten med Mat & Dans 2016 för Österlen- föreningarna står Klubb 67 som Värd för. Datumet är fredagen den 13 maj. Inbjudan kommer senare.
Uppmaning att använda SPF:s Hemsida och Rikshemsidan i större utsträckning.
Kurskvällar med Hjärt- & Lungräddning och Hjärtstartare. Blir 2-3 grupper.
Programändring nästa Månadsmöte 26 november:
Christer Rasmusson visar bildspel från New York.
Påminnelse! 19 november står Klubb 67 för Mat & Dans i Teaterhallen.
Efter Lotteridragning avslutades mötet med Nationalsången. Lars Carlstedt tackade för trevlig samvaro.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare
SPF Seniorerna Klubb 67 firade Kyrksöndag, " Den Helige Mikaels Dag" 2015 10 04 på Församlingshemmet i Tomelilla.
Från kyrkan tjänstgjorde Kerstin Hellemarck som hälsade 50 vuxna samt 16 konfirmander välkomna till gudstjänsten. Kantor Håkan Olsson vid flygeln sjöng:" Du får vila i Guds händer". Psalm 7: "Lova Herren sol och måne" sjöngs unisont. Kyrkvärd Anne-Maj Råberg läste Gammaltestamentlig text: "Daniel i lejongropen". Konfirmanden Moa läste Episteltexten. Psalm 248: "Tryggare kan ingen vara" sjöngs därefter. Kerstin Helle- marck läste Evangelietexten och predikan handlade om "Änglarnas söndag". Änglarna är förbindelsen mellan himmel och jord. Efter Trosbekännelsen sjöngs psalm 745: "Dansa med änglarna". Konfirmanden Daniel läste syftet med kollekten som han därefter samlade in till Svenska kyrkan i utlandet angående Flyktingkrisen. Kollekten inbringade 955 kr. Psalm 6: "Lova Gud i himmelsljus" sjöngs. Efter Välsignelsen avslutade Kantorn med sång till flygelackompanjemang: "Stad i ljus". Kaffe och goda kakor stod på tur. Innan samkvämet var till ända utlottades överblivna kakor på entrébiljetten.
Ordförande Lars Carlstedt tackade till sist de närvarande denna soliga eftermiddag samt personer som varit delaktiga med olika uppdrag.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare


SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla hade Månadsmöte den 24 september i Teaterhallen
Mötet öppnades av Ordföranden Lars Carlstedt som hälsade ca 45 personer välkomna. Efter godkännande av Föredragningslistan hälsade Kent Persson dagens gäst Carl-Henrik Henriz, pensionerad Kyrkoherde välkom- men att kåsera om Dag Hammarskjöld.
Enligt Carl-Henrik Henriz var Dag Hammarskjöld den störste statsman som Sverige haft. Dag växte upp intill kyrkan i Uppsala som yngst av fyra bröder. Han var mycket duktig i skolan med A i de flesta ämnen. Hans mor stod Dag väldigt nära. Mamman var kristen och Dag följde ofta med henne till kyrkan. Nathan Söderblom var präst där. Dag läste nationalekonomi. Kom in på statsförvaltningen där Ernst Wigforss var finansminister. Därefter över till utrikesdepartementet under Östen Undén. Läste och skrev ner "Vägmärken" 1950. FN:s norske Trygve Lie var generalsekreterare i början av 1950-talet men var inte så omtyckt. Dag Hammarskjöld blev vald som efterträdare 7 januari 1953. Avlade eden i FN-huset i New York där 3500 representanter från olika nationer fanns samlade och som Dag gick runt och hälsade på. Han tog sig an sina uppgifter och visade en human inställning. Reste runt i världen på egen hand och försökte lösa konflikter bl.a. i Suezkanalen där Nasser från Egypten, Ben-Gurion i Israel och ledare från Frankrike och England var inblandade. Dag Hammar- skjöld var vital och ägnade sig åt fjällvandring och bergsklättring. Efterträdde sin far i svenska akademin. Efter Lumumba som mördats åkte Hammarskjöld till Kongo. Alla länder förutom Ryssland applåderar att FN:s generalsekreterare ville sitta kvar. FN ville i första hand hjälpa de små staterna. FN har väl aldrig haft en sådan kunnig person för detta ämbete. Dag åkte först till Léopoldville och skulle sedan mot Ndola. Planet lyfte men kom aldrig fram utan störtade 28 september 1961. Hammarskjölds kristna tro gjorde att han kände en plikt- känsla mot sin uppgift som medlare. "Vägmärken" publicerades ett par år efter hans död. Det finns människor som förtalat Dag Hammarskjöld och som framhävt att han trodde att han var Kristus själv. Ordföranden framförde ett tack följt av applåd för ett intressant föredrag.
Efter kaffepaus följde info till medlemmarna.
Kent Persson visade informationstext på filmduk och redogjorde för Bostadstillägg som är ett tillägg till pen- sionen och är skattefritt. Närmaste servicekontor finns I Ystad på Missunnavägen. Kent står också till förfo- gande om så önskas.
Hanna-Karin gav info om en kursdag:"Våldet går inte i pension". Vidare fick medlemmarna info angående: "Mästarna bakom glaset"- Mässa i Malmö "Res-och Livslust", Inbjudningar, Dansaftnar, Spa m.m.
Ordföranden fortsatte med info om Trafikplan som han fann gehör för och som ska utvecklas vidare. "Förslagslådan" och Allaktivitetshus informerade Lars också om.
Monica Norén, Diakoniassistent påminde om Kyrksöndag den 4 oktober kl.14.00 i Församlingshemmet Tomelilla dit hon hälsade välkomna. Därefter skedde dragning på lotteriringar och entrébiljetten. Särskilt spännande med överraskningen av entrébiljetten: Rårörda lingon i burkar som Ingalill Carlstedt skänkt blev till glädje för många lyckliga vinnare.
Ordföranden tackade för en trevlig eftermiddag. Nationalsången sjöngs till sist.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare

SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla hade Månadsmöte torsdag 27 augusti i Teaterhallen
65 personer var närvarande. Mötet öppnades av Ordföranden Lars Carlstedt som hälsade välkommen. Föredragningslistan godkändes.
Valberedningens förslag att välja Kent Persson som Fyllnadsval till Styrelsen mottogs med ett enhälligt: Ja från medlemmarna.
Underhållning följde med Föräldrakören i Stiby. Föräldrakören i Stiby med åtta glada deltagare sjöng av hjär- tans lust. Två musikanter med dragspel och gitarr ingick i kören. Publiken rycktes med från början till slut av medryckande sång och musik. Signaturmelodin Kul att de’ är att få sjunga för er som följdes av bl.a. Spel- mansvisa, En gång i min ungdom, Pågen och tösen, Jag blir så glad när solen skiner, Till Prärien (Utsmyckning till indianer), Kom Julia vi går och Dansa alla i en ring (Ringdanser där några ur publiken deltog.) Innan kaffet följde ett potpurri ur Sven Ingvars låtar. Till sist en hejdundrande Rock around the clock.
Efter Kaffepaus informerade Hanna-Karin och Kent angående resan till Östra Småland och Öland 2016.V 26 efter Midsommar, 27 juni-1 juli hoppas vi resan blir av.
Höstens Kamratcirkel koncentreras till detta resmål. Böcker till förfogande tillhör Bibliotek och Vuxenskolan. Som avkoppling läsning ur boken: Byaliv i helg och söcken s.k. Folklivsskildringar.
Välkomna i Kamratcirkeln med start måndag 31 augusti kl.9.30-11.30 på Byavångshemmet, sal 5. Vidare upprepade Hanna-Karin andra aktiviteter som Gymnastik, Boule, Promenader, Kortspel(Bridge och Priffe), Vävstugans vänner. Intresserade tar kontakt med Hanna-Karin.
Kent upplyste om den ekonomiska kostnaden för resa, kost och logi så gott han kunde i dagsläget. Den som ej deltager i Kamratcirkeln får betala ca 5000 kr men som är välkommen som resenär. Den som deltager i Kam- ratcirkeln hoppas få ett bidrag från Sparbanksstiftelsen som Kent har kontakt med.
Årsmötet 2016 blir den 4 februari OBS! Inget Månadsmöte i januari 2016. Förändringen togs emot av med- lemmarna.
Kursdag på Frostavallen 22 september för PRO- och SPF- medlemmar: Våldet går inte i pension. Lars och Kent åker.
På septembermötet info om Bostadsbidraget
Medlemsvärvningslåda. På årsmötet delas lådan ut till den som värvat flest medlemmar.
Tält inköptes till Sommarmarknaden. En god investering. 21-lotter såldes som gav många vinster. På höst- marknaden fortsätter försäljning av 21-lotter.
Efter lotteridragning, vinstutdelning och tack till lotteriansvariga avslutades mötet med Nationalsången.
Lars Carlstedt tackade för visat intresse.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare

SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla hade Månadsmöte den 28 maj i Teaterhallen Folkets Park.
Ca 60 deltagare var närvarande. Mötet öppnades av Ordförande Lars Carlstedt som hälsade välkomna. Efter Dagordningens godkännande trädde Nya krögarparet Helén och Ola fram och presenterade sig och hoppas att deras inflytande ska ge Parken nya positiva förutsättningar framöver. Ingvar Gustavsson Parkens nya ägare fortsatte med nyheten att börja renovera Dansrotundans tak V 23 som första åtgärd.
Dags för Kent Persson, Programansvarig att presentera Ingmar Skogar som i ord och bild skulle ta oss till Svalbard - Arktisk sommar med sin reseberättelse. Färd från Tomelilla till Svalbard som tidigare benämndes Spetsbergen tar 3,5 tim. Namnet Svalbard betyder: " Landet med de kalla kusterna." På Svalbard bor 2800 personer. Färgglada trähus präglar bebyggelsen. På tundran finns 200 växtarter som t.ex. Vit vallmo, Gul vallmo, Purpurbräcka och Polarull. Ripan som finns här i fågelvärlden har tagit sig vandrande över isen från Grönland. Väder- och isförhållanden påverkar färdplanen för expeditionens målsättning att göra landstigningar med gummibåtar av högsta säkerhet. Vi utgår från norska Longyearbyen med vårt expeditionsfartyg och seglar ut ur isfjorden. Spetsbergsgåsen och Praktejdern häckar vid Liefdefjorden med vackert snöklädda bergstoppar i fonden. Raudfjorden är ett favoritställe för säl. Har vi tur släpper isen in oss i Hinlopen och vidare når vi Alkefjellet. Ca 200000 Spetsbergsgrisslor häckar på denna klippa. Nordaustlandet är en imponerande ö täckt av en enorm inlandsis. Långt öster om Nordaustlandet ligger Vitön. Här återfanns 33 år efter den misslyckade Nordpolsfärden Andrée och hans olycksbröder. Söder om Nordaustlandet kan vi se isbjörn, Valross, Polarräv och Svalbardsren. Storslagna fjordar vid Hornsund i sydvästra Svalbard bjuder på enorma glaciärer som vältrar sig ut i havet. Ett favorittillhåll för många isbjörnar. En stor applåd för Ingmar Skogars berättelse i ord och bild.
Efter kaffepaus följde info av Ordförande:
Nationaldagsfirandet den 6 juni. Kl. 11.30 samling utanför Kommunhuset. Kl.12.00 Avmarsch till Torget där flera sittplatser finns i år. Somaliska kulturföreningen har bl.a. uppvisning av dans.
Kent Persson gav info om kommande program och resor. Resan till Östra Småland och Öland 2016, V 26 kommer som ämne i Kamratcirkeln som börjar den 31 augusti på Byavångshemmet. Hanna-Karin Persson håller i denna cirkel.
Rene Cottin gav info om Boule och Promenader.
Hanna-Karin fortsatte info om övriga aktiviteter. Ester Hansson fortsätter med Gymnastik på torsdagar. Engelska som lättare konversation för intresserade i en Kamratcirkel fortsätter likaså. Intressen för Ingrid Brinks kurser kan följas i Höstprogrammet av Studieförbundet Vuxenskolans utbud. Bland övriga aktiviteter kan nämnas: Kortspel som Bridge och Priffe på Byavångshemmet och Vävstugans vänner som har ny lokal på Västergatan.
Mer info kring aktiviteter kan läsas i "SPF:s Medlemspärmar" som finns på Biblioteket, Kommunhuset, Församlingshemmet och på våra Månadsmöten.
Ordföranden gav även info om Försäkringar, jojo)) - kortet Service-resor Skånetrafiken. Resa till Bohuslän 17-19 augusti, Bostadstillägg ( Kent Persson åker på kurs 2 juni.) och Frågsporttävling (Hjärnkoll) den 26 augusti. Även dessa infon för djupare beskrivning finns att tillgå i ovannämnda pärmar.
Innan Avslutning med Nationalsången och tack från Ordföranden tog Mai, Anna-Greta och Kent hand om Lottdragning och Vinstutdelning.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare

Ut i det blå.
Fredagen den 8 maj 2015 var det åter dags för en "Ut i det blå"-resa. Genom ett gott samarbete mellan SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla och SPF Seniorerna Vitsippan Smedstorp lyckades Kent Persson Tomelilla SPF och Ulf Hansson Kiviks Taxi genomföra en vällyckad resa. Vart är vi på väg? Svaret fick ca 60 resenärer be- grunda innan slutmålet nåddes.
Resan gick norrut från Tomelilla genom Skåne Tranås där Sveriges näst bästa krog ligger. Vidare förbi Brösarps backar, Degeberga mot Everöd där Kristianstad Österlen Airport finns. Potatisbygden med Nöbbelövs bränneri och stärkelsefabrik passerades innan Ulf måste påminna om Araslövs golfklubb med 36-hålsbana. Efter Hana- skog med säte för tarkettillverkning var det dags för en "Rolig historia av Kent". Helgeå föll i blickpunkten.
Osby passerades. Ingen ville byta ut bussen mot avstigning för flygplanstripp med Swansons Travelresor som huserar i Osby. Dags för kafferast med goda bullhalvor och pålägg vid ankomsten till Roshults Hembygds- förening och Killebergs Kettingfabrik. Filmvisning som dokumentär och rundvandring i kättingverkstaden med guider som är väl insatta i forna tiders verksamhet. Här tillverkades bindslen och grimmor av den berömda Killebergskättingen.
Färden fortsatte till Lönsboda och Örkeneds Hembygdsförening för att ta del av forna tiders "Kassamagare" kända för korgtillverkning. Utmärkta guider vittnade om detta. En god måltid avnjöts därefter på Helgas
restaurang. Vid Hägghult bryts Svart diabas som tidigare användes till gravstenar i större utsträckning.
Sista studiebesöket gjordes vid Strömsborgs ullspinneri med ett vattenhjul á 5,20 m. Två kunniga guider informerade och visade olika maskiner och moment från ull till färdig produkt. Maskinerna var till stor del konstruerade i Tyskland. En intressant dokumentärfilm visades till slut.
Innan återresan till Österlen åkte vi över Helgeå till Denningarums gård där eftermiddagskaffe med god våffla intogs.
Ca 18.30-19.00 var samtliga "Ut i det blå"-resenärer tillbaka på hemmaplan. Ett stort tack framfördes till
Kent och Ulf från SPF Vitsippan genom Kerstin Olsson och från SPF Klubb 67 av Laila Ljungblad.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare


SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla hade månadsmöte den 23 april i Teaterhallen.
Ordförande Lars Carlstedt hälsade 60 deltagare välkomna. Efter Dagordningens godkännande hälsade Program- ansvarige Kent Persson dagens underhållare Curt Mortén och Maiken välkomna.Nostalgisk sång och musik utövades. Curt spelar dragspel med kompmudul keyboard och Maiken spelar gitarr. Som en del av den med- ryckande repertoaren kan nämnas: Hjärtats röst, Valspotpurri, La Paloma, San Antonios Ros, Mjölnarens Iréne, Den gamla Spinnrocken, Jag vill dansa med dig, Gråt inga tårar. Ett och annat inslag av en "Rolig historia" framför Curt också. Till sist spelades och sjöngs unisont O store Gud skriven av Carl Boberg 1885 och som sjunges mest i hela världen.
Kaffepaus med gott hembakat lades in i halvlek av underhållningen. Ordföranden fortsatte med information om Försäkringsskyddet knutet till medlemskapet. Viktigt att meddela till vännerna.
Kent Persson har 15 biljetter till förfogande till Vallarnas Friluftsteater den 1 augusti. Först till kvarn gäller. Cancersjukvården har blivit hett debattämne. Det gäller att stå på sig för att få vård.
Inbjudan till Tipspromenad från Sparbanken Skåne den 5 maj. Start kl.13.30 vid Sparbanken Skåne. 5 del- tagare räcker för att bilda ett lag.
Medlemsvärvning mellan 1 maj-decembermötet. En låda med hemligt innehåll i pris.
Hanna-Karin Persson informerade om olika förslag på kurser som Vuxenskolan tipsar om genom kursledare Ingrid Brink. Tag kontakt med Hanna-Karin, studieombud om du vill veta mer.
Kent Persson informerade vidare om en 5-dagars-resa till Östra Småland och Öland i V 26 år 2016. Hanna-Karin försöker få en grupp som kan driva en Kamratcirkel med hjälp av en lärare på Oskarshamns Folkhögskola som kan tipsa om böcker till olika resmål.
Lotteridragning följde innan nationalsången sjöngs. Ordföranden tackade för en trevlig eftermiddag.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare


Torsdagen den 16 april bjöd Seniorerna Klubb 67 Tomelilla in till måltid med dans i Teater- hallen Folkets Park.
Ca 45 personer var samlade från olika SPF-föreningar. Ingalill, hustru till Ordförande Lars Carlstedt bidrog tillsammans med allt som vilade på kunnig kökspersonal. Ett stort tack till er båda som ställde upp för övriga i Styrelsen.
En utsökt god måltid dukades fram som var beställd som catering: Tre olika sorter av kallskuret kött med mångfald av sallad och frukter, därtill Potatisgratäng med lagom sting av vitlök. Kaffet på maten smakade gott. Dansen kom sedan igång och Sven-Åke Mårtensson spelade och sjöng av hjärtans lust. Stämningen var på topp bland dansanta medlemmar.
I pausen serverades kaffe och Gräddtårta som lät sig väl smaka. Efter pausen fortsatte dansen till kl.22.00 som satte punkt för en vällyckad afton.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare


SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla hade månadsmöte den 26 mars i Teaterhallen.
Ordföranden Lars Carlstedt hälsade ca 80 deltagare välkomna. Efter Dagordningens godkännande informerade Parkens nya ägare Ingvar Gustavsson om vissa planer för Parken. A-salen och Regnbågen kommer tydligen att försvinna för att byggas om till hyreslägenheter. Stora pengar behövs för att få Rotundan i skick. Ett nytt bolag ska ta hand om driften och "Köket" ska komma igång igen. Lokalerna ska vara kvar. Det tar dock några år att iordningställa.
Dags för Knut & John att framträda med Musikunderhållning. Knut med dragspel och John med elgitarr och sång framförde välkända fina låtar från 40-50-60-talet som t.ex. Vänskapsvisa, I en grönmålad båt, Koster- valsen, Midnattstango, Vi klarar oss nog ändå och livet i Finnskogarna. John varvade med några "Roliga historier" mellan låtarna.
Efter kaffepaus då man avnjutit
goda hembakade kakor som Amelie Sandström och Ingalill Carlstedt bidragit med fortsatte Ordföranden med presentation av Styrelsen: Lars Carlstedt Ordförande, Monica Norén Vice ordförande, Hanna-Karin Persson Sekreterare, Gunnel Andersson Kassör, Maj-Britt Stridh Medlemsansvarig, Bertil Berndt Övrig Styrelse- ledamot, En vakant plats Övrig Styrelseledamot.
För information till medlemmarna är Hemsidan en tillgång. Vidare finns en pärm för info på följande ställen: Biblioteket, Församlingshemmet, Kommunhuset och Månadsmötet där ytterligare en pärm finns för Dans- inbjudningar och Aktiviteter.
I tidningen Veteranen finns olika förmåner och erbjudanden att tillgå. Styrelsen efterlyser med tacksamhet en festkommitté av medlemmar som är villiga att ställa upp i samband med våra Månadsmöten och Dansträffar bl.a. med tanke på nuvarande omständigheter.
Boule spelas på Odenplan måndagar kl.14.00. Promenader tisdagar kl.13.30. Samling vid kyrkan.
Se annons under "Det Händer" i båda fallen. Kontaktperson: Rene Cottin Mobil: 0706-72 78 33.
"Ut i det Blå"-resan, information av Kent Persson. Betalning senast 15 april till Gunnel Andersson genom Bankgiro 780-2366 à 560 kr/person. Buss avgår: Coop kl.07.00. Järnvägsstationen kl.07.05.
Lotteridragning på lottringar, entrébiljett och 20-lotteri, medverkande Anna-Greta Andersson, Mai Andersson, Ingalill Carlstedt och Kent Persson som Utropare.
Nationalsången och tack från Ordföranden för en trevlig eftermiddag avslutade mötet.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare

SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla höll årsmöte i Teaterhallen den 26 februari.
Ordförande Laila Ljungblad hälsade ca 70 deltagare välkomna. Parentation hölls för 8 avlidna medlemmar som lämnat oss under 2014.
Sparbanken Skåne informerade därefter genom kontorschef Lena Larsson. Hon talade om den negativa styr- räntan. Kunden ska ej oroas över sparräntan i nuläget. Sparbanken Skåne bildades 20 maj 2014 och är 6:e största bank i Skåne. Bankens riktlinjer är att ta hand om människor och verka för bygdens bästa. Tomelilla, Ystad och Simrishamn bildar ett bankområde= BO Österlen. 7 oktober inbjudes till dans i Tingvalla och i maj månad tipspromenad. Styrelsen kan söka bidrag via stiftelsen till olika verksamheter. Jurist Magnus Ridell finns på Juristbyrån, dotterbolag till Swedbank. Juristbyrån tar hand om familjerättsliga åtaganden. Kunden kan få livsbesiktning s.k. rådgivning 20-30 min. som är kostnadsfri vid första besöket.
Årsmötet öppnas efter kaffepaus. Som ordförande för årsmötet valdes Bengt Högborg och Hanna-Karin Persson som sekreterare. Efter förhandlingar följde val av ordförande och antal övriga ordinarie ledamöter och funk- tionärer genom förslag från valberedningen. Till ny ordförande valdes Lars Carlstedt. Laila Ljungblad hade läm- nat in en avsägelse. Avtackning av medlemmar som lämnar sina uppdrag i föreningen: Britta Isaksson och Laila Ljungblad. Konstituering av styrelsen följde efter årsmötet: Ordförande Lars Carlstedt, Vice ordförande Monica Norén, Sekreterare Hanna-Karin Persson, Kassör Gunnel Andersson, Medlemsansvarig Maj Britt Stridh, Ersättare till Pensionärsrådet i Tomelilla kommun Bertil Berndt, Övrig styrelseledamot fyllnadsval 1 år.
Hanna-Karin Persson
SekreterareSPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla månadsmöte den 29 januari 2015 på Intim Folkets Park Tomelilla.
Ca 60 medlemmar var närvarande. Mötet öppnades av ordföranden Laila Ljungblad som hälsade välkomna. Efter agendans godkännande stod underhållning med Ture & Therese på tur. Med ett dragspel vardera och vacker sång av Therese bjöds på gamla välkända låtar som än idag är aktuella. Publiken fick gissa melodierna. En pampig inledning med Alte Kameraden, marschmelodi följdes av t.ex. Rosen och fjärilen, Min Elinor,
Vildgässlåten, Midnattstango, Trolleboshottis, Sjöman, Den gamla dansbanan och Violer till mor.
Efter kaffepaus följde medlemsinformation.
På SPF:s hemsida www.spf.se finns mycket information för den som har möjlighet till dator.
Mätning i % av olämpliga läkemedel för befolkningen 80 + i Tomelilla har minskat sedan 2010 då siffran låg på 27,9 % vidare fram till 2013 då siffran var 21,9 %.
Mål- och riktlinjer 2015-2017: Vi-anda och identitet, Rekrytera och behålla medlemmar, Påverkan och inflytande och Synas och höras.
Nya ägare till Folkets Park i Tomelilla. Lillemor Husberg talade om sina planer vid ett informationsmöte i Parken den 27 januari. Även tillfälle att ställa frågor till Lillemor och Inger Johansson Thor från Österlens Matmarknad som samarbetspartner när det gäller matfrågan med beställning och bokning.
Skånetrafiken har ett kundråd. Laila Ljungblad valdes som en av två representanter.
Information om Pensionärsrådets verksamhetsområden: Hälso-och sjukvård, Tandvård och Transporter (sjuk-och kollektivtrafik).
Nya loggan har fått mycket ris men även en del ros. Christer Rasmusson har talat med förbundet om sin negativa kritik. Järnvägen firar 150 år. Se kommunens hemsida angående ”Jubileumskalender”.
Efter lotteridragning och nationalsången framfördes ett tack från ordföranden.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare