SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla hade Luciakaffe 8 december i Teaterhallen.
Närvarande : 44 medlemmar
Ordförande Lars Carlstedt hälsade välkomna och informerade kort om aktuella nyheter.
verigelotten delas ut till den som värvar en ny medlem. Vinst upp till 25 miljoner. Allt överskott går till Sveriges föreningsliv.
Sverigelotten delas ut till den som värvar en ny medlem. Vinst upp till 25 miljoner. Allt överskott går till Sveriges föreningsliv.
Klubb 67:s hemsida som Christer Rasmusson sköter väl fick 687 besök under nov. månad.
Sparbanken Skåne, mötesvärd med information på årsmötet 2017 02 02 samt utbildningsledare som informerar angående bl.a. läsplatta och mobiltele.
Smedstorp SPF Vitsippan ska under våren ha teaterbesök av Seniorteater och söker stöd av Klubb 67 genom närvaro vid dessa teaterbesök.
50-årsjubileum, Klubb 67 hösten 2017.
SPF:s centrala system vänder Christer Rasmusson sig emot eftersom det inte alls fungerar. Vi måste värna om våra lokala föreningar.
Allsång med jultema under Kent Perssons ledning.
Kaffedrickning med lussekatt, mussla med grädde och sylt och Astas goda pepparkakor.
Lotterier med Anna-Greta , Mai och Kent som utropare.
Spontan sångunderhållning av Amelie Sandström, Tore Lundqvist och Iréne Mårtensson med fortsatt jultema.
Lucia med tärnor uteblev av någon anledning.
Tack från ordföranden som beklagade det senaste planerade inslaget. Enda trösten att ta del av Luciatågets framträdanden är angivna platser enligt annonsering.
Nationalsången avslutade samkvämet.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare

SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla firade sin s.k. ”Nobelfest” torsdagen 24 november i Teaterhallen.
Ordförande Lars Carlstedt hälsade 70 gäster välkomna. Efter sittande Mingel i samband med en utsökt och väl- smakande måltid tillagad av Anne Olsson, Kock/Kallskänka, tog Kent Persson, dagens Toastmaster till orda och utbringade en skål för Kungen. En stund efter utbringades en skål för Alfred Nobel. Efter kaffe och kaka på ma- ten trädde vår gäst Gertie Ågren fram och höll ett intressant föredrag med inslag av bilder om Alfred Nobel, 1833-1896. Genom tiderna en av de mest berömda som uppfann dynamiten och tog patent på 355 uppfin- ningar samt var skaparen av Nobelpriset. Levde större delen av sitt liv utomlands. Hade en fin våning i Paris. Alfred Nobels Björkborn i Karlskoga är ett museum över uppfinnaren. Gertie Ågren varit med och skapat muse- et som medlem i Nobelstiftelsen. I San Remo i Italien inrättade han ett laboratorium för krutexperiment Hans provskjutningar med kanoner rakt ut i Medelhavet ogillades av befolkningen. Nobel flyttade sin verksamhet till Karlskoga, AB Bofors-Gullspång som han köpte. Sommartid besökte han sin anläggning i Karlskoga och bodde då på Björkborns herrgård som han renoverat.
Kaffe och Prinsesstårta lät sig sedan smaka.
Som avslutning på Nobel följde prisutdelning på inträdesbiljetten som lott. 4 priser jämte medalj delades ut. Utöver mottogs ett hederspris av äldsta medlemmen Asta Andersson som också är mångårig förvaltare av Klubb 67:s gästbok.
Lars Carlstedt uppmanade medlemmarna att ta del av nr 7 och 8 i vår tidning Senioren med anledning av kurs om Läsplattan framöver.
Nästa möte torsdag 8 dec. kommer Lucia på besök.
OBS! (Kommunens Fixar-Malte ger tips och råd. Programpunkten flyttas fram till våren.)
Ersätts av Allsång med jultema.
Önskemål inför nästa år: Endagsturer och Nobelfest.
Till sist sjöngs nationalsången av till synes nöjda gäster efter dagens samvaro.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare

SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla hade månadsmöte 20 oktober i Teaterhallen.
Mötet öppnades av ordförande Lars Carlstedt som hälsade välkommen. Dagens gäst Christer Rasmusson presenterades av Kent Persson. Christer tog oss med till Portugal som ligger på Iberiska halvön via bildspel och berättande. Resan gjordes i samband med en Dourokryssning i slutet av oktober och början av november 2015. Bodde i Estoril. Lissabon med 2,8 miljoner invånare ligger vid Tejosflodens mynning. Huvudstad 1256. Vid jordbävning 1755 lades 2/3 i ruiner. Stadsrundtur med besök och fin utsikt uppe från Borgen. I den gamla stadsdelen finns de judiska – och fadokvarteren. Upptäckarmonumentet Palacio Jeronimos rikt utsmyckat. Bildhuggare och hantverkare har arbetat med kalksten. Spårvagnar även med turistlinje. Kakeltillverkning i stor skala.
Batalha. Kyrkan ej färdigbyggd utvändigt. Den okände soldatens grav med en vacker klosterträdgård.
I Porto gick vi ombord på en flodbåt och gjorde utflykter därifrån. På floden Douro 897 km ligger turistbåtar.
På rundtur i Porto sågs en rikt utsmyckad katedral. Järnvägsstationen helt inklädd i kakel med motiv. Fina restaurerade spårvagnar. Porto-Barca D´Alva. Ett folknöje att följa Douroflodens slussar. Rikt fågelliv, vacker natur och fina buxbomshäckar. Portvin kan lagras 50-60 år. Portugiserna lever av industri på verktygssidan och vinindustri. Människor förnöjsamma trots stor klasskillnad, rika – fattiga.
Kaffepaus
Fortsättning till Spaniens Salamanca. Promenad till katedralen, en pampig sådan med mycket sniderier. Gatubilder med bl.a. Stadshuset. Haft Brasilien som koloni och tagit hem värdefulla föremål därifrån. Spanska skinkan i stil med Parmaskinkan. Kända för fisk. Vid lunchen underhållning med flamencodans. Vid universitetsbyggnaderna passerade en student som andra året bär en slängkappa. Klosterkyrkan med minareten inbyggd i kyrktornet. Aqvadukter 2000 år gamla. Längs Strandpromenaden vid Atlantkusten fanns många flanörer.Färden fortsätter till Porto och Gaia med avskedsmiddag på båten. Hemresan via Coimbra och Obidas. Universitetet i Coimbra från 1290. Över floden Mondego för vidare färd till Obidas. Promenad , mat och några bröllopsbilder utanför kyrkan. Tillbaka i Estoril innan avfärd till Sverige. Tack till Christer för en intressant kryssning med berättande och vackert bildspel.
Ordförande tog upp: ”Utbildning av mobil tele och läsplatta”. Utbildningen senarelägges. Vidare nämndes vaccinationer: influensa, lunginflammation, bältros. Seniorevent 24 oktober i Bollen Ystad, info med program bl.a. i YA. Torsdag 27 oktober höstmarknad. SPF Klubb 67 säljer 21-lotter. Christer Rasmusson påpekade att han är en av dem som drabbats av trassel angående medlemsavgift. Hanna-Karin påtalar annonsering inför månadsmöten.
Missa ej anmälan senast 10 november till Nobelfesten 24 november kl.14.00 i Teaterhallen.
Ingvar Gustafsson informerade om vissa förändringar i Parken.
Efter lotteridragning sjöngs nationalsången till sist.
Lars Carlstedt tackade för en trivsam tillvaro under eftermiddagen.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare


SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla firade Kyrksöndag i Församlingshemmet 16 oktober kl.14.00.
Kyrkoherde Susanna Adner inledde och hälsade ca 50 personer välkomna. Dagens tema var ”Samhällsansvar”. Gosskören inledde med ”Blinka lilla stjärna”, följd av ”Bara man lägger till manken”. Minigosskören sjöng med verklig inlevelse under ledning av kantor Håkan Olsson som ackompanjerade på flygel. Psalm 285 sjöngs, ” Det finns djup i Herrens godhet”. Man ställer frågan: - Vad är mitt ansvar? Vi måste våga möta varandra. Som vuxen större ansvar än barnen. Jesus ser och tar ansvar för människan. Samhället ska ta hand om de svagaste. Vi måste ta ansvar för varandra. Psalm 701. ”Vi vill ge Dig ära”. Därefter bön.
Barnkören sjöng bl.a. ”Vi vinkar så”. Bönen Fader vår lästes. Psalm 288, ”Gud från ditt hus”. Kyrkoherden läste till sist välsignelsen innan Gosskören avslutade med sånger om ”Samhällsansvar”. Ta hand om vattnet, ”Vattenkranen” Ta hand om djuren, ”Idas visa”,
Ta hand om det andliga, ”Broder Jakob”, som Gosskören och publiken sjöng som kanon.
Ordförande Lars Carlstedt tackade och talade om vårt samhällsansvar. Kollekten som skänktes till Barn-och ungdomsverksamheten i församlingen uppgick till 802 kr. Varmt tack!
Hanna-Karin Persson
Sekreterare


SPF Seniorerna Klubb 67 hade månadsmöte 29 september i Teaterhallen.
Mötet öppnades av ordförande Lars Carlstedt som hälsade ca 80 personer välkomna.”Blandfärs”presenterades och välkomnades av Kent Persson. En militärmarsch inleddes med pompa och ståt. Instrumenten bestod av keyboard, fiol dragspel, elgitarr,trummor och såg. Medleys blandat med enskilda sånger framfördes. Publiken deltog genom sånghäften. Kan nämnas Sven- Ingvars -, Ernst Rolf-låtar, Abbas: Jag har en dröm, Evert Taube: Eldarevalsen och Havsörnsvals, Skånska mannar, Röda ”hossor”och Hasse Andersson: Änglahund. Allsång med Sjömansvalser avslutade repertoaren med tack från Kent och applåder från publiken.
Ordföranden fortsatte med föredragningslistan som godkändes.
Dagens gäst Wiveka Norvell presenterade: Keramikverkstad öppen för alla, tisdag 18-21, torsdag 13-16. Telefon: 0709-75 10 24. Adress: Östra Ingelstad 2009.
Hanna-Karin informerade om inbjudan: Sparbanken Skåne onsdag 5 oktober i Folkets Park Tomelilla,
SPF Vitsippan Smedstorp fredag 21 oktober i Smedstorps Medborgarhus,
SPF Östra Färs tisdag 25 oktober i Kommungården Lövestad
SPF Klubb 67 Tomelilla torsdag 24 november i Teaterhallen.
Mer ”INFO” kring ovanstående finns på Hemsidan: www.spf-klubb67-tomelilla.se. Annonsering sker i fortsättningen enbart under Det händer.
Pärmarna med ”INFO” finns på månadsmötet, biblioteket och Byavångshemmet (bokhyllan i cafeterian).
Som fyllnadsval till styrelsen valdes Inger Kellgren.
Höstens program presenterades av Kent. Ett inslag utanför programbladet erbjuds på Body-Gallerian, Skolgatan Tomelilla med ett ”prova-på-tillfälle” torsdag 6 oktober kl.11.00. Pris:100 kr. Bland övriga frågor togs badtider upp för medlemmar på Österlenbadet. Besked senare.
Lars slog ett slag för I- pad som hjälpmedel. Kurs kommer att ordnas.
Påminnelse om ”INFO” på Hemsidan angående olika arrangemang.
Lotteridragningar och tack från Lars Carlstedt för en trevlig samvaro följde innan nationalsången som avslutning.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare


SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla arrangerade en dansträff på Bäckavallen den 24 augusti.
Ett 50-tal deltagare roade sig av hjärtans lust till Sven-Åke Mårtenssons musik och sång.
Vackert väder bidrog också.
SPF Seniorerna Klubb 67 på bussutfärd den 30 augusti.
Ett 40-tal från Klubb 67 och Vitsippan i Smedstorp hade den 30 augusti en vällyckad utflyktsdag till Husqvarna Fabriksmuseum. 1620 grundades Jönköpings Gevärsfaktori av Gustav II Adolf. 1689 anlades ett borrbruk i Husqvarna vilket innebar god effektivisering varför verksamheten successivt flyttades till Husqvarna. 1757 privatiserades faktoriet och bytte namn till Husqvarna Gevärsfaktori. 1867 byggs en ny och modern verkstad, dagens museibyggnad.1872 inleds symaskinstillverkning p g a minskad vapenproduktion. Med Tham-epoken som började 1877 utvecklades företaget till en modern storindustri med produkter som jaktvapen, kaminer, spisar, cyklar, motorcyklar och hushållsprodukter. Under åren 1877-1946 ökade de anställda från ca 180 – ca 6 000.
Ett stort tack till våra researrangörer Kent Persson Klubb 67 och Ulf Hansson på Kiviks Taxi som försett oss med dagens begivenheter.
Hanna-Karin Persson


SPF Seniorerna Klubb 67 fick den 15 juni en önskeeftermiddag i Väladalens koloniområde.
Kent, Amelie och Tore hade förberett tipsrundan med 10 kluriga frågor jämte gissning av antal ärtor i en burk. Ca 50 personer satt samlade vid klubbstugan och kände väldoft och värme från grillbriketter som förberedelse till grillning av tjocka och smala korvar. Efter att tipsrundan genomförts försåg sig medlemmarna med korv och bröd à 10 kr/st. Kent tjänstgjorde som kunnig grillmästare. Efter korvätande och intag av olika medhavd dryck och tilltugg skedde prisutdelning. Ett stort tack till Kent, Amelie och Tore som arrangerat en strålande eftermiddag i denna oas av Tomelilla. Kent hade trollat bort regnet genom Soldansen tidigare på dagen.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare


SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla ger en resumé kring aktiviteter under en vecka.
Fredag 20 maj arrangerades Vårfesten i rotundan Folkets Park. 113 deltagare fanns på plats från olika Österlenföreningar. God mat, fin dansmusik till Sten-Åke Roslunds Duo bidrog till trevlig samvaro. Måndag 23 maj var det dagsutflykt för ca 50 medlemmar med Kiviks Taxi och Kent Persson som arrangörer. Frukostfika på Söderåsens Nationalpark. Nästa anhalt var Perstorp med besök och guidning på Plastens hus. Här startade 1881 det som skulle bli Skånska Ättikfabriken, senare Perstorp AB. Företaget tillverkade första svenska plasten och var länge Skandinaviens största plastindustri med över 10 000 artiklar. Efter måltid i Folkets Park gick färden till Tyringe där eftermiddagsfika intogs på Café 21 hos familjen Wrambjer som därefter underhöll med musik och sång som trevligt inslag. Hela dagen följde Moder sol oss.
Torsdag 26 maj hade vi äran att få besök av författare Björn Ranelid med hustru Margareta som har hand om alla bokningar och försäljning av böcker. Språket är viktigt för människan. Björn använder aldrig manuskript och är som en kronisk lärjunge som älskar att lära sig. Skrattet är en befrielse. Björn står för sina handlingar. Livet går ej att köpa för pengar. Författarens föräldrar gav kärlek, glädje och lust. Barnen borde fridlysas och bildas i sitt språk med 28 bokstäver. Björn får mycket inspiration från ett älskat Österlen. Stort tack från Lars Carlstedt. Bingo med vinstutdelning fortsatte på mötet innan nationalsången sjöngs till sist. Ordföranden tackade de närvarande.
30 augusti planeras en ny dagstur med besök på Husqvarna fabriksmuseum. Lista skickades runt för intresserade deltagare.
15 juni kl.16.00 grillning med tipspromenad i kolonin vid Väladalen. Läs Hemsidan.
Nationaldagen 6 juni. Samling med avmarsch från Kommunhuset kl.11.30 till torget.
Sommardansen 24 augusti kl.16.00-20.00 på Bäckavallen i Spjutstorp. Läs Hemsidan.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare


SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla hade månadsmöte i Teaterhallen torsdag 28 april.
Vice ordförande Monica Norén hälsade 65 deltagare välkomna. Efter sedvanliga mötespunkter var det dags för Knut & John att framträda med dragspel, gitarr, sång och en och annan rolig historia av John. Från början till slut drogs publiken med i alla välkända låtar som framfördes. Ett stort tack!
Kent Persson gav förklaring angående medlemsregistret: Ett datakonsultföretag som anlitats av förbundet har klantat till det rejält gällande centralstyrt medlemsregister. Såväl förbundet, distriktet och vår lokala förening är
lika förtvivlade över det som skett.
Därefter info om kommande resor och aktiviteter.
Vårfesten i Parkens rotunda 20 maj.
Endagsresa till Plastens hus i Perstorp och Trästället utanför Tyringe måndag 23 maj. På hemresan Café 23 i Tyringe.
Korvgrillning i Kolonin onsdag 15 juni kl.16.00 + tipsrunda.
Sommardans på Bäckavallen Spjutstorp onsdag 24 augusti kl.16.00-20.00.
Endagsresa till Husqvarna Fabriksmuseum tisdag 30 augusti.
Boule V 18, måndag 2 maj kl.14.00 på Odenplan.
Promenad tisdag 3 maj kl.13.30. Läs annons i YA.
SPF Seniorerna Skurup inbjuder till Trivselträff onsdag 28 september 2016 kl.16.00 - 21.00.
Kiviks Taxi bjuder in SPF-föreningar till en 3-dagarsresa 30/9 - 2/10 2016: Mamma Mia – The Party på Tyrol i Stockholm. Anmälan till 0414 – 70098.
Efter dragning på lotteriringar avslutades med nationalsången och tack från ordförande Monica Norén.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare


SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla hade månadsmöte 31 mars i Teaterhallen.
Ett 50-tal deltagare fanns på plats. Mötet öppnades av vice ordförande Monica Norén som hälsade välkomna. Monica inledde med några passande väl valda ord som stämde in på Ingalill Carlstedt som hastigt lämnat oss. Efter val av justeringsman och godkännande av föredragningslistan hälsade Kent Persson Magnus Mårtensson välkommen som visade bilder och berättade om Zimbabwes vildmarker.
Magnus med sällskap landade i Harare. En stad med arkitektur som var engelskinspirerad. Inget skräp på marken. Överallt möttes man av leende människor och ett speciellt ljus i Zimbabwe. Däremot fanns ingen hastighetsgräns. Trafiksäkerheten var ej så hög. I köpcenter fanns en del vita människor. Korruption och mutor utbredd i landet. Mammor bar sina barn på ryggen fastsatta med några bylten. Utanför Harare fanns fina vägar och världens bäst odlade marker. Mugabe fördrev de vita från farmen till Zambia och bergen. För att komma vidare till nationalparken Mana Pools och få tillträde tog det ca 1 tim. med all pappersexercis efter allt guppande på vägarna. Magnus och hans team bodde i tält. Bästa sättet för att kunna ta del av djurfloran och gå omkring i savannen. Man ska ej bo i **** eller ***** hotell. På avstånd av 20 m kunde man närma sig bufflarna. Det tog 3 min för adrenalinet att kicka igång. Därefter kunde buffeln anfalla. På avstånd av 5 m kunde man närma sig lejonen. Hyenor och flodhästar gick utanför tälten. Det blir beckmörkt. Bara stjärnor på himlen lyser eller en brasa. Man kan skåda babianer som plockar djur på varandra. Flodhästar som tävlade om att visa upp största gapet. I träden satt leoparder. Hyenorna tar 85 % föda själv och tjuvar 15 %. Andra djur som fångades på bild: Zebra, mungo lite större än en ekorre, hornkorpar, lilarostad blåkråka. Utbildning till guide tar 5
år. Det är buffel och elefant som dödar människor. Noshörningshornet är värt dyra pengar. Som avslutning på Magnus spännande berättelse och bilder visades en fantastisk soluppgång över vattnet. Stort tack!
Efter kaffepaus tillät vår hedersmedlem Asta Andersson lite uppmärksamhet. En tid tillbaka fyllde Asta 95 år men undanbad uppvaktning. Vi sjöng: Ja må hon leva följt av ett fyrfaldigt hurra.
Kent informerade om resor och studiebesök. Vecka 26 resa till Östra Småland och Öland, 27juni-1 juli. I slutet av augusti en dagstur till Huskvarna Fabriksmuseum.
Hanna-Karin påminde om Vårfesten 20 maj.
Innan avslutning och nationalsången tog Anna-Greta, Maj och Kent hand om lotterierna.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare


SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla hade årsmöte torsdag 4 februari i Teaterhallen Folkets Park.
Ordförande Lars Carlstedt hälsade 95 personer välkomna.
Parentation hölls för 5 medlemmar som lämnat oss under 2015. En högtidsstund med ljuständning och namnuppläsning för var och en som avlidit. ”Vi fyra” avslutade med sång till ackompanjemang. Därefter hölls en tyst stund.
Sparbanken Skåne (Mötesvärd) informerade kort genom kontorschef Lena Larsson Tomelilla. Hon överlämna- de ordet till Helen Anehov anställd vid kundcenter i Kristianstad som är ett komplement till Sparbanken Skåne men i huvudsak för kunder som ej önskar personlig rådgivning. Man når kundcenter på telefon 0771-12 20 00 eller genom skrift, Internetbank, Mobilbank, Swish m.fl. av digitala medel. Följande tidsramar gäller dock: må-fr kl.08.00 - 21.00, lö-sö kl.10.00 -16.00. Alla bankärenden beaktas för den som vill utnyttja denna service. Lena Larsson fortsätter sedan. När badhuset i Tomelilla åter öppnar kan man få rabatt på inträdet vare sig det gäller engångs biljett eller säsongskort. Villkoret är att man har bankkort.
Mäklarfirman bostad IDA’ Tomelilla representerad av Ida Nilsson och Elisabeth Nilsson slår ett slag för kvarteret Fjärilen, f.d. Andgartsområdet. 20 marklägenheter planeras bestående av 2:or, 3:or och 4;or. Carport och förråd ingår.
Tack till Sparbanken Skåne, Kundcenter Kristianstad och bostad IDA’.
”Vi fyra” framträder före och efter kaffet. Njutbar sång till ackompanjemang av dragspel och gitarr bl.a. Varför skola mänskor strida? De sista ljuva åren, Hjärtats röst, Allsång, Kerstins visa (Robert har skrivit texten och Kerstin komponerat melodin.) Tack till ”Vi fyra”.
Årsmötesförhandlingar tar vid med Thomas Leandersson som Mötesordförande och Hanna-Karin Persson som sekreterare. Efter förhandlingar val av ordförande och antal övriga styrelseledamöter och revisorer genom valberedningens förslag. Val av övriga funktionärer och kommittéer sker genom styrelsen.
Lars Carlstedt framförde ett tack till Mötesordföranden. Lars Carlstedt tackar för förtroendet som ordförande 2016.
Avtackning av medlemmar som lämnar sina uppdrag i föreningen: Gunnel Andersson, Bertil Berndt, Thea Buhre, Roy Nilsson, Lennart Andersson och Hanna-Karin Persson som lämnar ett av sina uppdrag som studieorganisatör men kvarstår som övrig styrelseledamot.
Lotteridragningar med vinster skänkta av Anna-Greta Andersson, Sparbanken Skåne och Bertil Berndt. Innan nationalsången avslutade årsmötet framförde Kent Persson ett stort tack till Lars & Ingalill Carlstedt för allt arbete med Klubb 67 under det gångna året.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare