SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla hade årets sista samkväm Luciadagen 13 december i Lavendelsalen Byavångshemmet.
Ordförande Lars Carlstedt hälsade ca 6o personer välkomna.
FixarMalte presenterade den service som erbjuds av Tomelilla kommun för att minska fallrisken i hemmet. Tjänsten erbjuds till dig som är minst 67 år eller funktionshindrad och är kostnadsfri. Material som glödlampa, lysrör etc. tillhandahåller du själv. Utöver ovan nämnda hjälp byter FixarMalte batterier i brandvarnare och säkringar, fästa lösa sladdar, ta ner och sätta upp gardiner, hämta saker från vinds- och källarutrymme samt halksäkra mattor. 700 besök har utförts under 2017. Kontakta FixarMalte: Telefontid måndag – torsdag kl. 8.30 - 9.30, telefon: 0709 – 95 84 58 eller via mail: fixarmalte@tomelilla.se
Info av ordförande: Årsmötet torsdag 22 februari 2018 kl.14.00. i Byavångens Lavendelsal med angränsande lokaler vid behov. Tack från Lars för en vällyckad jubileumsfest. Pensionärsrådet och dess syfte: - Vi ska vara tydliga och lägga fram synpunkter till våra politiker av ärenden som behöver förändras.
Beröm till Christer Rasmusson som sköter Hemsidan till belåtenhet.
Allsång från julsångshäfte leddes av en grupp frivilliga sångare. Kaffe, te och goda julkakor serverades, även pepparkakor som vår äldsta medlem Asta Andersson av tradition bjöd på. Luciatåget gjorde entré med skön- sjungande röster och olika stämmor. Luciaföljet avtackades med var sin ros. Bernt Kellgren roade oss med ett par slående julhistorier. I samband med tack till kökspersonalen för proffsig service och alltid vänligt bemö- tande överraskades medlemmarna av deras spontana luciaframträdande med Natten går tunga fjät som lät riktigt vackert.
Avslutning med nationalsången, tack, God Jul och Gott Nytt År från ordföranden.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare


SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla firade sitt 50-årsjubileum fredagen 24 november i Teaterhallen.
Ca 100 deltagare fanns med i firandet som inleddes med mingel. Inbjudna gäster och övriga medlemmar tog plats vid borden som dagen till ära var dekorerade med plock från höstens naturskafferi. Vid honnörsbordet lyste ljusen från kandelabrarna över vita dukar och vackert vikta servetter. För övrigt lyste små värmeljus. Toastmastern Kent Persson tog till orda kl.14.00 genom att först stöta en stav i golvet för att bl.a. tala om säkerhetsbiten.
Ordförande Lars Carlstedt hälsade välkomna. Förrätten, en sillamacka lät sig väl smaka. Lars utbringade en skål. Därefter kom tal och gåvor från gäster. Distriktsordförande Peter Lindgren talade vackra ord om vår förening och en Hemsida med många aktiviteter.
Peter, representanter från kommunen och övriga talare från Österlenkretsen rosade vår ordförande. Uppvaktning genom ordförande Lars och vice ordförande Monica Norén av hedersmedlemmar: Asta Andersson vår äldsta medlem med mångårigt styrelsearbete och ansvarig för gästboken som är unik genom text och urklipp åren igenom.
Anna-Greta Andersson också mångårig styrelsemedlem som fortfarande rycker in som hjälp vid behov. Dessa damer fick diplom med inramning samt var sin bukett med kort som innehöll texten:- Fritt inträde till alla Klubb 67-evenemang framöver.
Varmrätten: Kycklingfilé med ugnsrostade rotfrukter, sallad och sås uppskattades. Pannacotta serverades som dessert. Mums! Tack Anne Olsson för utsökt måltid!
Kent stötte åter i golvet för att uppmärksamma dagens underhållare Nils-Gunnar Snygg som lockade oss till många skratt. Som avslutning följde kaffe med prinsessbakelse.
Lars Carlstedt framförde ett stort tack till gäster, medlemmar, funktionärer och styrelse. Ordförande avrundade med orden:-Ska en förening fungera måste medarbetare finnas.
Hanna-Karin Persson
SekreterareSPF Klubb 67 firade kyrksöndag 29 oktober kl. 14.00 i Församlingshemmet Tomelilla. Kyrkoherde Susanna Adner hälsade ca 40 personer välkomna. Predikotexten på 20:e söndagen efter trefal- dighet handlade om att leva tillsammans. Vi lever i olika relationer och olika konstellationer. Svårast att vara ensam utan att få känna kärleksbekräftelse. Få beröm är viktigt. Att inte bli sedd är svårt. Att inte stänga om sig utan våga se andra också t.ex. i föreningslivet. Alla vill vi tillhöra någon form av gemenskap. Som barn i hans hem så vill Jesus att vi ska känna oss. I psalmsången framgick även detta gemenskapstema. Gosskören under ledning av kantor Håkan Olsson sjöng av hjärtans lust bl.a. Allt som livet ger och Nu går sista visan, dig vill jag sjunga för , ( passande med visans slutord): Tack för att alla finns. Innan kaffet serverades med goda kakor tackade SPF:s ordförande Lars Carlstedt de medverkande, inte minst gosskören. Kollekten gick till förmån för Stadsmissionen och inbringade 728 kr.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare


SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla hade månadsmöte torsdag 19 oktober i Lavendelsalen på Byavångshemmet.
Ordförande Lars Carlstedtá hälsade ca 70 deltagare välkomna.
Hittills har 14 nya medlemmar tillkommit efter sommaren.
Styrelsen presenterades.
Kent Persson tog vid och överlät ordet till Räddningstjänsten, SÖRF som informerade i ord och bild om Säker- het i hemmet genom representant Pär Illerhag. Brandskydd i hemmet behöver påminnas då och då. Brandvarnare bör finnas, minst en på varje våningsplan. (Ej i kök.) Olika brandvarnare finns till förfogande bl.a. vibrerande, brandvarnare vars batterier endast behöver bytas efter 5-8 år. Vid svårighet att höraá brandvarnaren i samband med nedsatt hörsel kan hjälp erhållas från vårdcentralen. Rekommendation med brandsläckare och brandfilt. Finns även spisvakt. Timer bra på spisen. Helst ej använda ljusstakar i trä. Ingen dekoration med vitmossa. Ej heller sängrökning. Hålla tändare och tändstickor borta från barn. Rädda , varna, släck! Se till att få ut personer först. Stäng inne branden där det brinner. Fixar-Malte telefon: 0417-95 84 58 kan fixa byte av batteri i brandvarnare. Testhorn och reflexer delades ut. Fallolyckor orsakas ofta av sladdar och mattor. Rehabgruppen i Tomelilla kommun telefon: 0417-184 23.
Informationsträff angående skadeförebyggande. Här finns olika pkt, bl.a. Villa-hemförsäkring.
Efter kaffepaus med god ”Långtradarmacka” och kaka var det dags för Åsa Agnesson från Stiftelsens Utbildningsforum Skåne AB i samarbete med Sparbanken Skåne att förevisa och tala om digitala kanaler. Kostnadsfritt kan utbildning tillhandahållasá genom kurser av detta slag.
Britt Jönsson och Nicklas Olsson från Sparbanken Skåne fick ta emot frågor och försvara digitala hjälpmedel som mer och mer kommer in i vårt samhälle på gott och ont.
Den 24 mars 2023 upphör t.ex. all kontanthantering.á
Söndag 22 oktober Festmässa med biskop Johan Tyrberg i Tryde kyrka kl. 11.00.
Torsdag 26 oktober Tomelilla höstmarknad och Seniormässa i Ystad, Bollhuset.
Söndag 29 oktober SPF Klubb 67 Kyrksöndag kl.14.00 i Församlingshemmet.
Hur vill du att samhället ska se ut? Skriv ner en lista på stort som smått.
Ordförande Lars Carlstedt överlämnar våra synpunkter till kommunstyrelsen.
Lotteridragning.
Nationalsången avslutade mötet efter tack från ordföranden.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare


SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla hade månadsmöte 28 september på Byavångshemmet i Lavendelsalen.
Ordförande Lars Carlstedt hälsade ca 80 personer välkomna till höstens första möte.á10 nya medlemmar har tillkommit.
Kent Persson meddelade aktiviteter som är på gång. Teckningslista till jubileumsfesten 24 november á pris 250 kr. Först till kvarn gäller – caá100 personer. Anmälan till Kent Persson : telefon 076 13 684 81.
Info angående 3-dagarsresa till Kalmar- Öland juli-augusti 2018, plats för 30 personer.
Info angående Endagsresa till Simris Alg - Simrishamn, Vineriet.
Underhållning med musik och sång av Knut & Lars som spelade dragspel och gitarr medálåtar från 40 – 50 – 60 tal. Bl.a. Tio tusen röda rosor, Midnattstango, Kärleksbrev iásanden, Man ska leva för varandra, Valspotpurri, La Paloma, Spela upp en enkel melodi.
Pausá för kaffe med god räksmörgås.
Musikerna fortsatte med sitt framträdande som verkligen var medryckande.
Larsá Carlstedt framhöll den vällyckade Värmlandsresan i korta drag.
Adressändringsspärr – stänga internetköp. Ni som har datorer går in på bank och fårááhjälp. Ingvar Persson redogjorde för tillvägagångssättet och meddelade att banken kommer till nästa möte och informerar.
”Äldre i trafiken”. Trafikdag i Eslöv som Lars deltog i gav idé om trafikkurs. Finns flera nya vägmärken. Små korta bitar framöver om trafik på månadsmöten.
Elise Tufvesson, kulturpedagog / integration på Kulturhuset i Tomelilla vill besöka ett ámånadsmöte och informera om ett Språkcafé och en bokcirkel med LättlästaááKörkortsboken som vägledning.
Lars vill lyfta frågan till politiker och Skånetrafiken angående förflyttning med tåg och ábuss under lågtrafiktid till reducerat prisá för pensionärer i första hand inom vårtáområde.
Nedskräpning i Tomelilla. Polis och politiker är inblandade.
Tomelilla höstmarknad 26 oktober. Plats 122. Samma dag Seniorevent i Ystad,áBollhuset.
Trivselträffar: SPF Vitsippan Smedstorp inbjuder till Medborgarhuset fredagá20 oktober kl.17.00 – 22.00. Ålagille med dans. Anmälan till Hanna-Karin Persson Telefon : 0417-131 06, Lars : 070 56 540 33, Berit : 0414-514 46 senast 14 oktober. Självkostnadspris ca 290 kr beroende av ålprisá och antal anmälningar. Lax till demásom inte äter ål anges i samband med anmälan.
SPF Kivik inbjuder till måltid med dans i Medborgarhuset S:t Olof fredag 3 november. Anmälan senast 24 oktober till Gull-Mari via e-post: gull-mari.n@telia.com eller mobil: 070-522 25 01. Pris 250 kr. Men först till kvarnů. Anmäl matrestriktionerávid anmälan.
Lotterier.
Nästa månadsmöte 2017 10 19 med Räddningstjänsten bl.a. Avslutning med nationalsången och tack från ordföranden.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare


Fredag 18 augusti kl.16.00 var det dags för Sommardansen på Bäckavallen Spjutstorp med SPF Klubb 67 Tomelilla och som medarrangörer SPF Pilevallen Borrby och SPF Vitsippan Smedstorp.
Sven-Åke Mårtensson stod för sedvanligt god musik och sång. Ca 70 pensionärer togs emot av Klubb 67:s ordförande Lars Carlstedt som hälsade välkommen. I pausen intogs medhavd förtäring och dragning på lotte- rierna skedde. Dansen fortsatte sedan till kl.20.00 då det var dags för uppbrott efter en gemytlig och trevlig samvaro.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare


SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla startade Värmlandsresan den 7 aug. kl.07.00
13 deltagare fördelade på två minibussar inklusive ordförande Lars Carlstedt och researrangör Kent Persson som frivilligt rattade var sin buss till full belåtenhet. Under färden genom vackra naturområden lades in pauser för mat, dryck, bensträckning och andra behov. Vi åkte vid Vätterns östra strand på väg upp. Vid Askersund i södra Närke intill Vättern med fritidsbåtarna i blickpunkten smakade det med glass. Vid kvällstid var vi framme och checkade in på Best Western Hotels i Örebro.
Tisdag 8 aug. ingick besök på Örebro slott där vi fick en mindre guidning. Innanför Örebro slotts tjocka murar antogs landets första riksdagsordning. Här fick Karl XIII beskedet att 1810-års riksdag valt Jean Babtiste Bernadotte senare Karl XIV Johan till tronföljare. Slottets äldsta delar uppfördes på 1300-talet. I slutet av 1500-talet förvandlade Hertig Karl senare Karl IX den slitna medeltidsborgen till ett praktfullt renässansslott. Idag är slottet en av de största turistattraktioner med utställningar, visningar och andra arrangemang hela året. Hjälmaren, Sveriges största fjärde insjö som breder ut sig öster om Örebro. Följ med på en kryssning som utgår från Örebro hamn. En tur där du får uppleva slussning både i Örebro och i kanalen. Efter slottsvisning och promenad i vackra parkområden ställdes kosan mot Wadköping. Har fått sitt namn efter Hjalmar Bergmans namn på sin barndoms uppväxtmiljö. Bland Wadköpings byggnader ryms idag butiker, hantverkstäder, muséer, utställningslokaler och bostäder. Från bageriet doftar det nybakat bröd. I handelsboden hittar du karamellstrutar och godsaker som fanns i en handelsbod förr i tiden. Det efterlängtade besöksmålet Alfred Nobels museum, Björkborn i Karlskoga besökte vi också senare idag mot kvällen. Gertie Ågren från Simrishamn bl.a. känd som kunnig Nobel- förmedlare från Klubb 67:s s.k. Nobelfest hälsade oss välkomna till Björkborn. Väl inkomna började Gertie berätta om muséet. Helt plötsligt rusar den iögonfallande mannen upp från stolen vid bordet. Mannen, Peter Sund är skådespelare och helt fantastisk berättare som tog vid efter Gertie. Det kändes som om Alfred Nobel återuppstått både ifråga om utseende och som en skicklig, intressant berättartalang. Alfred Nobel, 1833-1896 är en av de mest berömda som uppfann dynamiten. Tog patent på 355 uppfinningar. Skaparen av Nobelpriset. Levde större delen av sitt liv utomlands. Hade en fin våning i Paris. I San Remo i Italien inrättade han ett laboratorium för krutexperiment. Hans provskjutningar rakt ut i Medelhavet ogillades av befolkningen. Nobel flyttade sin verksamhet över till Karlskoga, AB Bofors Gullspång som han köpte. Sommartid besökte han sin anläggning i Karlskoga och bodde då på Björkborns herrgård som han renoverat. Efter rundvandring i muséet gick vi vidare till Stallet där en god måltid väntade.
Onsdag 9 aug. efter frukost var det dags för hemfärd till Skåne. Återresan gick nu förbi Vätterns västra strand. Vi stannade till i Hjo och tog en "sillamacka" till kaffet. Resan är oförglömlig speciellt med Alfred Nobel som väckts till liv på nytt och kunde berätta om sitt fantastiska liv med allt vad det innehöll. Ett stort tack till Gertie Ågren som god hjälp inför besöket på Nobels Björkborn och inte minst Kent och Lars som jobbat intensivt för att genomföra resan.
Hanna-Karin Persson
SekreterareSöndagen 16 juli var det åter dags för utfärd som Kent Persson arrangerat tillsammans med Ulf Hansson på Kiviks Taxi.
Denna dag ställdes siktet in på nordvästra Skåne. Första anhalten var Hillesgården i Klippans kommun. Föru- tom vänligt mottagande och en välsmakande måltid fanns mycket annat att ta del av som t.ex. utställningar, Eva Rydberg museum, små butiker av olika slag och vackra trädgårdsmiljöer inbäddade i lummig grönska. Hillesgården drivs som en stiftelse med en del volontärer inblandade. Eva Rydberg finns som hjälpande hand emellanåt.
Färden fortsatte till Domsten utanför Helsingborg. En regnskur följde med på resan men tog hastigt slut när vi inväntade Sommarlustspelet: "Sista sommaren" med bl.a. Gunilla Poppe och sonen Thomas Poppe. Man fick en tankeställare genom Sommarlustspelet. Glömskan som mer eller mindre påminner och gör sig gällande när vi åldras kan ställa till mycket bekymmer i ett förhållande och för övriga nära och kära. Det gäller att vara tålmodig. Barnbarn kan ses som befriande förmågor och ha läkande effekt på mor-farföräldrar. Grubblandet tar plötsligt en paus.
Ett stort tack till Kent och Ulf för en trevlig dag.
Hanna-Karin Persson
SekreterareOnsdagen 5 juli åkte ca 50 st SPF Klubb 67-deltagare med Ulf Hansson Kiviks Taxi till Furuboda.
Kent Persson som ordnat resan hade som vanligt lyckats med vackert väder. Väl framme på plats intogs matsa- len av hungriga gäster som lät sig väl smaka av mat och kaffe som beställts. Till kaffet dök många matgäster ner i frysboxen där den berömda Otto-glassen förvarades. Efter måltiden ställdes kosan till utomhusscenen vars programpunkt "Sommarkväll" ägde rum. Paul Skoog presenterade Furubodas uppbyggnad med diverse påbygg- nad genom åren. Allsång följde med gäster från olika håll som samlats för att avnjuta kvällen. Först ut var Paul som kompade med gitarr. Sedan följde musik och sång av en grupp som tjänstgjorde som ledare under en läger- vecka. Gästartister var inte mindre än Emil & Lasse Sigfridsson. Fullt ös av hög klass rådde av far och son Sig- fridsson. Vilka förmågor!
Lotterier och utdelning av namnsdagsbukett stod på tur. Laila var dagens namn. Denna tillställning är sen att glömma och ger gärna mersmak. Pris /person med allt inräknat kostade 200 kr. Ett stort tack från ordförande Lars Carlstedt till vår resegeneral Kent som fixat resan i samråd med Ulf som trygg förare.
Hanna-Karin Persson
SekreterareOnsdagen 14 juni vallfärdade ett 50-tal Klubb 67-medlemmar till Väladalens koloniområde i Tomelilla.
Efter samling och varmt välkomnande av Kent Persson var det dags för tipsrundan. Tore Lundqvist hade satt ihop 10 frågor jämte en utslagsfråga. Frågorna kändes hanterbara men därifrån inte helt säkra angående svars- alternativ. Efter tipsrundan på gångar bland kolonistugor med prunkande trädgårdsväxter stod Kent och Tore beredda vid grillen. Goda , långa wienerkorvar med bröd och tillbehör lät sig väl smaka. Eftermiddagskaffet stod sedan på tur. Lite senare följde prisutdelning på tipsrundan. Kent Persson påminde om kommande sommar- aktiviteter.
Ordförande Lars Carlstedt riktade ett stort tack till Kent och Tore som för andra året i rad lyckats genomföra denna dag i Väladalen tillsammans med Moder Sol och svaga fläktande sommarvindar.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare
Vice ordförande Monica Norén hälsade 65 deltagare välkomna.
Vår gäst tornväktare Roland Borg tog därefter till orda efter att ha visat en kort film från Mariakyrkan i Ystad. Roland Borg berättar om sin uppväxt i Ystad, staden han älskar över alla platser. Hittade sin kärlek på Österlen. Gifte sig i Gärsnäs. Bor halva året i Ystad och halva året på Österlen. Ett sätt att kompromissa när ena parten ej vill bo på heltid i Ystad. Genom tiderna har bebyggelsen i Ystad förändrats. Något man får finna sig i. Ända sedan 1748 har tornväktaren genom generationer tutat i hornet. Rolands far föregångare som tornväktare började tuta kl.21.15 i norra gluggen för att sedan fortsätta i de andra väderstrecken. Kl. 21.45 var det åter dags med samma procedur. Hel- och halvtimme hördes klockklangen från egna tornklockan. Kl.03.00 lämnade Rolands far tornet för att få sova ett par timmar innan nästa jobb som plåtslagare togs vid. Roland har träffat många kändisar i tornet bl.a. Gustaf VI Adolf, Krister Henriksson (som Wallander), Mat-Tina m.fl. 108 trappsteg leder upp till tornet som saknar toalett. Inte lätt som vid ett tillfälle då Roland fick maginfluensa och tog sin tillflykt till Gamla rådhusets toalett där han satt i godan ro medan fullt kaos rådde runt kyrkan. Man trodde att tornväktaren dött. Roland har somnat vid ett tillfälle under sin tjänst i tornet. Har dock aldrig upprepats. Numera pågår blåsningen till kl. 01.00. Krukmakaren tillverkar 5000 tornväktare/år. Hornet som Roland använder har Rolands far tillverkat. Roland är en Elvisälskare p g a hans givmildhet att skänka till välgörenhet. Ett stort tack till Roland för ett intressant föredrag om ett unikt jobb.
Efter lotteridragning medlemsinfo av Kent Persson. 6 juni samling kl. 11.30 vid kommunhuset. 14 juni: grillning och tipsrunda i Väladalens koloni. Medtag fika och stol. 5 juli: Furuboda. 16 juli: Poppegården i Domsten. 7-9 augusti: Värmland.
Avslutning med nationalsången.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare


SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla hade månadsmöte torsdag 27 april på Byavångshemmet i Lavendelsalen.
Ett 90-tal deltagare var samlade när ordförande Lars Carlstedt hälsade välkommen. Mannekänguppvisning med fyra damer och två herrar följde därpå med Carita som innehavare av Seniorshopen och tillika konferencier. Varje kvinnlig mannekäng stod för fyra klädbyten mot herrarnas tre. Publiken visade stort intresse för visningen av vackra kreationer.
Efter kaffe med gott tilltugg var det dags för klädinköp i större skala.
Efter lotteridragning påminde Kent Persson om kommande aktivitet på hemmaplan: 14 juni kl.14.00 tipsrunda och korvgrillning i Väladalens koloni. Resor: 5 juli kl.19.30 Sommarkväll i Furuboda, 16 juli Poppegården i Domsten, 7-9 augusti Nobelresa till Värmland. Nationalsången avslutade en trevlig eftermiddag.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare


Minnesanteckningar SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla vid månadsmötet 2017 03 30 på Byavången i Lavendelsalen.
Ordförande Lars Carlstedt hälsade 80 personer välkomna. Kent Persson vände sig sedan till Agneta Grundström och Hasse Andersson som underhåller och brinner för Skånska Visor. En blandad repertoar av musik och sång följdes av bygdemål mellan varven. Barberare Perssons visa spelades redan 1920 i Gislövs Stjärna. Med hjälp av endast stödord följde bygdemålsberättelsen om ett blivande bröllopspar. Vad kunde sedan passa bättre än sången om Flickan från Österlen. Redan vid tidigt 1900-tal förkunnades havregrynsgröt som det bästa och nyttigaste morgonmålet. ”Auktionsvisan” kändes bekant liksom ”Madavisan”. 1932 skrevs En snutt av Skånska Visor. Agneta och Hasse (Skånska Visor) ger ut skivan ”En lång väg hem”. Publiken var inte sen att hänga med i refrängen av t.ex. ”Johan på Snibben”, ”Tjo va’ de’ va’ livat i holken i lörda’s” och ”Inte för sakta och inte för fort. Det är alldeles lagom”. Lars Carlstedt fortsatte med info efter Skånska Visors uppskattade framträdande. Hemsidan som sköts väl av Christer Rasmusson lägger i fortsättningen även in Pensionärsrådets protokoll på Klubb 67:s hemsida. Kent Persson påminde om vissa datum: Torsdag 27 april Seniorshopen på månadsmötet
Onsdag 14 juni kl.14.00 Korvgrillning och tipsrunda i Väladalens koloni.
Söndag 16 juli Resa till Domsten. Sommarlustspel: ”Sista sommaren” på Poppegården med Gunilla Poppe och sonen.
7-9 augusti resa till bl.a. Alfred Nobels museum. Sista anmälan 30 juni.
Efter lotteridragning tackade ordföranden för en trevlig eftermiddag. Nationalsången avslutade mötet.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare


SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla hade månadsmöte torsdag 23 februari.
Ordförande Lars Carlstedt hälsade ca 70 medlemmar välkomna till Lavendelsalen på Byavångshemmet.
Amelie Sandström valdes att justera dagens Minnesanteckningar.
Kent Persson hälsade Carina Åkesson ägare till Österlens Matmarknad välkommen. Butiken finns på torget i Tomelilla. Carina pratade om bakgrunden till matmarknaden och utvecklingen från starten. Framöver byter företaget namn till Smakbruket med butik, restaurang och café som även i fortsättningen finns på torget. Meningen är att också starta nya butiker på andra ställen. Produkterna kommer då också från andra platser än bara Österlen. Konceptet är hållbarhet: giftfritt, ekologiskt, närproducerat.
Kaffepaus med välsmakande räkmacka.
Kent välkomnar därefter leg. receptarie Magnus Alm från apoteket Apoteket i Tomelilla. Magnus informerade sakligt, förståeligt och lättsamt om apoteksprodukter angående läkemedel och hälsa. Viktigt att ta upp nya symtom med sin läkare p g a läkemedel. Var vetgirig! Ställ frågor om dina mediciner. Försök hålla samma tider vid medicinering. Finns katalog angående stöd- hjälpmedel i vardagen. Rådgivning med specialutbildad farmaceut. Apoteket ersätter sjukvården som avlastning med olika hälsotjänster. Magnus tog emot frågor från åhörarna och gav tillfredsställande svar.
Lars Carlstedt fortsatte med info. Klubb 67 använder sig i fortsättningen enbart av nya SPF Seniorerna Klubb 67-flaggan jämte Sveriges flagga enligt förfrågan till medlemmarna.
Seniorkollen: Checklista för hälsa och trygghet.
Förändring av idrottsplatsen: Förslag bygga en motorikbana . SPF Klubb 67 ställer sig bakom drottsföreningens förslag.
Kent fortsätter med Vårprogrammet. Resan ”Uti det blå” ställs in p g a dubbelbokning, sker dock senare till hösten.
30 mars månadsmöte med Skånska Visor i Lavendelsalen på Byavången.
3 april Kabaré Livslust i Smedstorps Medborgarhus. Anmälan senast 27 februari till Kent Persson.
5 april, SPF Pilevallen Borrby anordnar en heldagsresa i ”Forntidens tecken” kring Lund. Pris ca 550 kr. Senast anmälan 1 mars till Kent Persson.
14 juni kl. 14.00 planeras en grillning med tipsrunda i Väladalens koloniområde.
15 juli utflykt till Poppegården i Domsten. Sommarlustspel kl.15.00: ”Sista sommaren”.
Övrigt: Info av Hanna-Karin Persson angående annonsering framöver i YA inför månadsmöten. Lördag innan månadsmötet annonseras ej under ”Föreningsmeddelande”. Undantag sker inför årsmöten. Däremot annonseras under ”Det händer” på vanligt sätt som en påminnelse.
Kontorschefen på Sparbanken Skåne Tomelilla heter Nicklas Olsson och inget annat.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare


SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla hade årsmöte 2 februari i Intim Folkets Park.
Ordförande Lars Carlstedt hälsade ca 90 personer välkomna. Parentation hölls för sex medlemmar som lämnat oss under år 2016.
Sparbanken Skåne informerade genom kontorschef Nicklas Ohlsson i Tomelilla om marknadsföring. Våra tre ägarstiftelser säkerställer att en stor del av bankens vinst går tillbaka till aktiviteter som gör nytta här i Skåne. Utbildningsledare Åsa Magnusson i samarbete med Sparbanken Skåne och stiftelsens UtbildningsForum Skåne AB informerade om digitala tjänster som t.ex. internetbank, mobilbank och swish genom en kostnadsfri utbildning till privatpersoner och föreningar.
Vid kaffepaus avnjöts en välsmakande Annes landgång. Vävstugans vänner önskar fler deltagare i sin verksamhet som finns på Westrellgatan vid gamla yrkesskolan. Besök gärna Öppet hus tisdagar kl 13-16.30. Ulrika Cinthio på fiol och Iréne Magnusson på dragspel underhöll med välkända låtar som publiken sjöng med i.
Årsmötesförhandlingar tog vid med Peter Lindgren som mötesordförande. I styrelsen ingår Lars Carlstedt som ordförande. Övriga styrelseledamöter är Monica Norén, Hanna-Karin Persson, Gunnel Andersson, Maj-Britt Stridh, Kent Persson, Inger Kellgren, Inga Persson, Iréne Mårtensson. Revisorer; Birgitta Malmborg och Ann-Marie Johannesson.
Följande avtackades; Ester Hansson, Amelie Sandström, Anna-Greta Andersson, Mai Andersson. Medlemsinfo. bl.a. lokalbyte vid månadsmöten. I fortsättningen träffas medlemmarna på Byavångshemmet i Lavendelsalen enligt programbladet. Lotteridragningar med vinster skänkta av Anna-Greta Andersson och Lars Carlstedt. Nationalsången avslutade mötet.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare