SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla hade årsmöte torsdag 21 februari i Teaterhallen Folkets Park.
Ordförande Lars Carlstedt öppnade årsmötet och hälsade ca 85 personer välkomna. Efter säkerhetsgenomgång hölls parentation för 9 medlemmar som lämnat oss under 2018. Vice ordförande Monica Norén ledde den hög- tidliga ceremonin tillsammans med kantor Håkan Olsson som ackompanjerade på keyboard till Härlig är jorden som sjöngs unisont. Monica läste dikt och Håkan föll in och varvade med dämpad musik. Därefter ljuständning med namnuppläsning. Till sist sjöngs : Gå din väg, gå dig till mötes.
Lars Carlstedt presenterade dagens gäster: kommunchef Britt-Marie Börjesson, kommunstyrelseordförande Per- Martin Svensson och kommunfullmäktigeordförande Christer Yrjas. Ämnet: - Hur ser framtiden ut för Tomelilla Kommun? inleddes av Britt-Marie Börjesson. Bostadsrätter byggs för fullt. Siktet inställt på 14 000 invånare om några år. Infrastruktur med förändrad utveckling ligger i tiden. Sker mycket inom kommunikation och marknadsföring. Kommunen har utvecklat Tomelilla och Österlen som varumärke. Digital utveckling handlar om digital utrustning som inte ersätter människan. Finns t.ex. en digital läkemedelsrobot, finns även en ro- botsmätare som talar om matdags. Inom äldreomsorgen finns i Sverige lägre behov av att flytta hemifrån till särskilt boende genom hemtjänst och vård av funktionsnedsatta. Barn och ungdom vill förflytta sig genom studier och utbildning men senare återvända till sin kommun. Per-Martin Svensson fyllde på med info angå- ende budgeten som inventeras för att ta reda på vad som ska prioriteras för att driva kommunen framåt: Barn och ungdom genom skolan, vård och omsorg, kollektivtrafiken och vägnätet. Kommunalskatten är basen för utveckling. Tryggheten med polis och allmänna ansvaret för människor. Christer Yrjas ordförande i famil- jenämnden inflikade: -Ungdomar är olika och behöver olika typ av studie- och yrkesvägledning. Stort tack till kommunens representanter. Kaffepaus innan årsmötesförhandlingar. Christer Yrjas var utsedd som gästord- förande. Efter väl förrättade förhandlingar skedde avtackning av förtroendevalda: Inger Kellgren och Sverker Lundgren. Lars Carlstedt omvald ordförande tackade för förtroendet och framförde kort några ärenden till delta- garna: digital utbildning från ruta 1, social verksamhet, en större möteslokal, (Läs och bevaka i "Det händer"). Grillning i Fyledalen, (Läs program). Vårfest 10 maj i Intim Folkets Park.(Läs Hemsidan). Innan lotteridragnin- gar med fina vinster tog Monica Norén till orda och tackade varmt vår ordförande Lars för allt han gör för Klubb 67 och överlämnade en bukett blommor. Till sist sjöngs nationalsången.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare